Contact Us


JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia,
Bahagian Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia,
(Cawangan Teknologi Maklumat),
Aras 5 Utara,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No.3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596 Putrajaya,
MALAYSIA
Telefon: (603) 8882 2323
Fax:       (603) 8882 2597 
Laman Web : www.customs.gov.my

Puan XXX XXXX
Tel: (603)XXXX XXXX
E-mail: XXXXXXX@customs.gov.my


Tuan XXX XXXX
Tel: (603)XXXX XXXX
E-mail: XXXXXXX@customs.gov.my