Contact Us


JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia,
Bahagian Teknologi Maklumat,
Aras 5 Utara,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No.3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596 Putrajaya,
MALAYSIA
Telefon: (603) 8882 2323
Fax:       (603) 8882 2597 
Laman Web : www.customs.gov.my

a. Thevi A/P Maruthiayah
Unit Aplikasi Perakaunan Hasil (UAPH)
Cawangan Aplikasi
Bahagian Teknologi Maklumat
Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia
Tel : 03-8882 2338
Faks : 03-8888 4589
Email : thevi.maruthiayah@customs.gov.my

b. Siti Suzana Ahmad Kamri
Unit Aplikasi Perakaunan Hasil (UAPH)
Cawangan Aplikasi
Bahagian Teknologi Maklumat
Ibupejabat Kastam Diraja Malaysia
Tel : 03-8882 2331
Faks : 03-8888 4589
Email : suzana.kamri@customs.gov.my

c. Azarina Binti Ahmad Kamri (Person Incharge for webCOR)
Unit Aplikasi Perakaunan Hasil(UAPH)
Cawangan Aplikasi
Bahagian Teknologi Maklumat (BTM)
Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)
Tel : 03-8882 2569
Fax: 03-8882 4589
Email : azarina.mz@customs.gov.my
Website : http://www.customs.gov.my